Dự án

19
01Tháng 3

Test

Quản Trị Dự án, Vách ngăn di động cách âm

Công ty A.T&T cung  cấp 9 bộ vách ngăn di động cách âm dòng AL5660R với độ cách âm 51db cho dự án Prudential Campuchia . A.T&T Company supplied 9 set Acoustic Movable Partitions (Model AL5660R) with acoustic rating of 51 for Prudential in Cambodia

16Tháng 1

Quản Trị Dự án

Clip vận hành vách Hufcor do AT&T cung câp cho nhà máy Schneider tại Khu công nghệ cao Quận 9, Tp.HCM