05Tháng 7

Vách kính di động cách âm Hufcor cấp cho Trung tâm Phục vụ Khách Hàng của Prudential

Quản Trị Dự án, Tin tức, Vách kính di động cách âm

02 bộ vách kính di động cách âm Hufcor do công ty AT&T cung cấp và lắp đặt cho Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Prudential tại Vincom Hà Nội.