05Tháng 4

Vách Hufcor cho Nhà máy Schneider – Quận 9

Quản Trị Dự án, Tin tức, Vách ngăn di động cách âm

Vách ngăn di động cách âm Hufcor do Công ty AT&T cung cấp và lắp đặt cho Nhà máy Schneider tại Khu công nghệ cao Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh