z2344580476263_8a386cb11c4e11e1821ee311f66841c6

Hufcor – Khách Sạn New World

Cung cấp và lắp đặt vách ngăn di động cách âm Hufcor cho khách sạn New World cải tạo. 2 bộ vách cho khu Mekong Hall cao 3570mm, gồm 28 tấm vách. 2…
Xem thêm
z2417524756924_6de052c8a19f0ea86ff1cfcaec051375

Hufcor – Casino Hội An

Vách ngăn di động cách âm Hufcor được cung cấp và lắp đặt cho dự án Casino Hội An. Vách cao 9.5m, dài 17.5m. Hoàn thiện bề mặt vách: Prime…
Xem thêm