Hufcor – Khách Sạn New World

Cung cấp và lắp đặt vách ngăn di động cách âm Hufcor cho khách sạn New World cải tạo.

Khach-san-new-world-sai-gon

2 bộ vách cho khu Mekong Hall cao 3570mm, gồm 28 tấm vách.

2 bộ vách cho khu Chinese Restaurant cao 2970mmC, gồm 10 tấm vách.

z2344577504598_9a0be11a3fed7ee90280478388733f16

Vách thô (MDF) trước khi hoàn thiện bề mặt.

z2344580484706_86b8da9921df106719dc2f1e6c4e84bf

 Vách sau khi hoàn thiện bề mặt.

z2344580476263_8a386cb11c4e11e1821ee311f66841c6

z2344580466693_780dfa3ab0a1e05c767255e5e9dab883

z2344580479481_bfa444c855cc644319ba086800d3d3e7

HÌNH ẢNH DỰ ÁN