05Tháng 7

Vách Hufcor cấp cho Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) – Ecopark, Hưng Yên

Quản Trị AT&T, BUV, hufcor, hufcor.vn, vách ngăn di động Dự án, Tin tức

Công ty AT&T vừa hoàn thành cung cấp và lắp đặt Vách ngăn di động cách âm Hufcor cho trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) Địa điểm: Ecopark, Hưng Yên