vách ngăn di động hufcor

nen-vk-dd-c-am
30Tháng 6

VÁCH KÍNH DI ĐỘNG CÁCH ÂM

Chili System AT&T, ATT company, attvn.vn, hufcor, hufcor.vn, vách di động, vách kính di động, vách ngăn di động, vách ngăn di động hufcor Sản phẩm

Vừa duy trì được tính thẩm mỹ của vách kính trong vừa có khả năng cách âm đến STC 44dB Vách kính di động cách âm có thể là một vách đơn duy nhất hoặc được ghép nối nhiều tấm lại với nhau. Bao gồm lớp kính trong suốt được bao quanh một khung nhôm […]