Vách Hufcor cấp cho Trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV) – Ecopark, Hưng Yên

Công ty AT&T vừa hoàn thành cung cấp và lắp đặt Vách ngăn di động cách âm Hufcor cho trường ĐH Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Địa điểm: Ecopark, Hưng Yên

DH Anh Quoc

DH Anh Quoc1

DH Anh Quoc3

DH Anh Quoc2

DH Anh Quoc4

DH Anh Quoc5

DH Anh Quoc6

DH Anh Quoc7

HÌNH ẢNH DỰ ÁN