Vách kính di động cách âm Hufcor cấp cho Trung tâm Phục vụ Khách Hàng của Prudential

02 bộ vách kính di động cách âm Hufcor do công ty AT&T cung cấp và lắp đặt cho Trung tâm Phục vụ Khách hàng của Prudential tại Vincom Hà Nội.

5aa3dc4ca431456f1c20

53fe816cf911184f4100

286538ff4082a1dcf893

fdfd55692d14cc4a9505

8b4eb0ddc8a029fe70b1

6f2f74c50cb8ede6b4a9

56fa121d6a608b3ed271

412185a6fddb1c8545ca

HÌNH ẢNH DỰ ÁN