Dự án

Dự Án Lotte Legend Hotel

Vách Ngăn Di Động Cách Âm Hufcor Do Công Ty AT&T Cung Cấp Và Lắp Đặt Cho LOTTE LEGEND HOTEL HO CHI MINH.
Gồm 4 vách cao 4.5M với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng.
Vách dày 12mm, độ cách âm 53dB, trọng lượng 53.2Kg/M2.

HÌNH ẢNH DỰ ÁN